Taisyklės

Vartotojų taisyklės

Duomenų naudojimas
Asmeninė informacija apie bilietų pirkėją (vardas ir pavardė; mobilaus telefono numeris; pašto adresas; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su bilietų platinimo sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti bilietų pardavimo paslaugas, naudoti informaciją rinkodaros tikslais. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Bet kokie finansiniai bilietų pirkėjo duomenys (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) yra fiksuojami laikinai. Agentura.lt sistemoje jie nėra kaupiami ar saugomi.

Elektroninė rezervacija
– Svetainės www.agentura.lt lankytojai turi galimybę internetu rezervuoti staliuką. Rezervuojant staliuką būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją – nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis patvirtinimas.
– Elektroninės rezervacijos mokesčio grąžinimo atveju (jei renginys) pirkėjas turi pateikti asmens dokumentą – duomenys jame turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant elektroninės rezervacijos.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

  • Renginiai vyksta po atviru dangumi, organizatorius neapsaugo nuo lietaus ir kitų oro sąlygų.
  • Į renginį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus.
  • UAB “ Nuo sutemų iki aušros”yra renginių organizatoriaus ir atsako už renginius ar jų kokybę.
  • UAB „ Nuo sutemų iki aušros “ taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.
  • Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą, kreipkitės el. paštu: agentura@agentura.lt.
  • Dėl už rezervaciją sumokėtų pinigų grąžinimo prašome visada kreiptis el. paštu: agentura@agentura.lt.
  • Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus galite siųsti el. paštu: agentura@agentura.lt.

 

 

Informacija telefonu +370 699 11500 teikiama:

ANTRADIENĮ 12 – 18val.
TREČIADIENĮ 12 – 18val.
KETVIRTADIENĮ 12 – 18val.
PENKTADIENĮ 12 – 18val.
ŠEŠTADIENĮ 12 – 18val.

 

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Visi ginčai su Rysiukiemelis.lt sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.